Beruházás 2007

Tiszanána térségi ivóvízminőség-javítás

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: KIOP) környezetvédelem prioritás Vízminőség javítása intézkedés Ivóvízminőség javítása komponense keretében 2004. július 15.-én meghirdetett pályázati felhívás alapján támogatást nyertek:

Kedvezményezett: AQUA-KOM Ivóvíz Minőség-javító Önkormányzati Társulás (Tiszanána)
Tagjai: Tiszanána, Poroszló, Sarud, Hevesvezekény, Újlőrincfalva
A Projekt vissza nem igényelhető ÁFA-val számított összköltsége:385 305 377.- Ft, mely finanszírozásához a Támogató 366 040 108.- Ft, támogatást nyújt, a Projekt összes elszámolható költségének 95%-a. A támogatás megoszlása 70 % ERFA, 25% központi költségvetés.
A Kedvezményezett a 19 265 269.- Ft, azaz tizenkilencmillió-kettőszázhatvanötezer- kettőszázhatvankilenc forint különbözetet egyéb forrásból biztosítja (saját forrás 5%).
Projekt címe: Tiszanána térségi ivóvízminőség-javítás
Támogató: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint KIOP Irányító Hatóság
Közreműködő szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Fejlesztési Igazgatóság
Intézkedés/komponens megnevezése: Ivóvíz minőségének javítása
Célérték: Új vagy felújított közművel kiszolgált háztartások száma: 2745
Bővebben:  www.aquakomeger.com  weblapon (fotók, videó, egyéb információk)
További információk:
Az AQVA-COM Ivóvízminőség-javító beruházás menedzsmentjét a Heves Megyei Vízmű Zrt. biztosítja.

A minőség elismerése

A Heves Megyei Vízmű Zrt. kiérdemelte a 2006. év regionális Minőségi Nagydíjas Vállalkozása címet

Ebben az évben minden eddiginél több pályázat érkezett az Észak-magyarországi Minőségi Díj pályázatra. Heves Borsod, és Nógrád megye nagyvállalatai, kis- és közepes vállalkozásai közül a szigorú elbírálás után az egri központtal működő Heves Megyei Vízmű Zrt. vehette át a régió minőségi nagydíját. Cservenyák Ildikó, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium főosztályvezetője a díjátadó ünnepségen arról beszélt, hogy: a Nemzeti Minőségi Díj pályázatot egy évtizede hirdették meg először, s később ezekhez kapcsolódtak a regionális pályázatok. Az Észak-magyarországi Régió vállalakozásai közül sokan eséllyel indulhatnának a nemzeti díjért is – jegyezte meg, utalva a térségben működő vállalkozások egyre sikeresebb szereplésére. A díj célja elismerni a kiváló eredményeket elérő vállalkozásokat,másrészt a regionalitás erősítése, valamint az érdeklődés ráirányítása a minőségügy egyre növekvő fontosságára. Az ünnepségen a pályázat értékeléseként elhangzott, hogy nem csupán a pályázók száma növekedik, hanem eredményességük is egyre javul. Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt öt év alatt megduplázódott a régió vállalatai által az értékeléskor elért átlagpontszám.
Öt kategóriában hirdettek nyertest, a kiemelt nagydíjat pedig a Heves Megyei Vízmű Zrt. az Észak-magyarországi Régió legnagyobb saját fogyasztói létszámmal rendelkező önkormányzati tulajdonú viziközmű szolgáltatója érdemelte ki. Minőségbeli törekvéseiket igazolja, hogy a vállalat környezetvédelmi és minőségirányítási rendszerét a Lloyd’s Register Quality Assurance felülvizsgálta az ISO 14001:2004 és az ISO 9001:2000 szabványok szerint, és megfelelőnek találta 2005 év decemberében. 2006 őszén, pedig a minőségügy iránti elkötelezettség másik nagy bizonyítékát mutatta be a cég amelyért ezt a szép elismerést kapta a 80 éves szolgáltató.

A kivitelezési munkák műszaki tartalma:
Projekt azonosítószáma: KIOP-1.1.1.F.-2005-10-0002/2
Tiszanána:
– Egy új 32 m3/óra kapacitású víztisztító berendezés kiépítése arzén, ammónium, vas- és mangán eltávolítására,
– egy új 66 m2 alapterületű vízgépház építésével, hálózati szivattyúkkal, automatizálással, nyers víz és iszapülepítő medencével,
– 200 m3 -es tisztított víz tároló glóbusz kiépítésével, a régi 50 m3-es glóbusz elbontásával,
– 1db 50 m3-es vasbeton víztároló medence építése
– 2db 25 m3-es vasbeton ülepítő műtárgy építése, komplett gépészettel
– telepen belüli vezetékek építése, telepi út és térburkolat készítése, tisztítási technológia próbaüzemének lefolytatásaPoroszló:
– egy 180 m talpmélységű kút kialakítása
– 1057 fm bekötő vezeték kiépítése
– egy 55m3/h kapacitású víztisztító berendezés kiépítése, arzén, ammónium, vas és mangán eltávolítására a meglévő vízgépház bővítésével, szűrőszivattyúkkal, automatizálással.
– 1 db 50m3 ŰPE víztároló tartály beépítése zárkamrával
– 1 db 2,3×2,9×1,8 m belső méretű vasbeton szivattyú akna készítése, gépészettel és automatikával.Sarud:
– 73 m2 alapterületű vízgépház építése, hálózati szivattyúk, automatizálással tisztított víz és iszapülepítő medencével, tisztított mosóvíz vezetékkel, egy 32 m3/h kapacitású új víztisztító berendezés kiépítése arzén, ammónium, vas és mangán eltávolítására.
– 1 db 50 m3 ÜPE víztároló tartály beépítése, zárkamrával
– 2db 28 m3-es vasbeton ülepítő műtárgy építése gépészettel, 334 m dekantáltvíz vezetékkel, telepen belüli vezetékek építése, telepi út építéseHevesvezekény:
– 116 talpmélységű tartalékkút építése
– 52 m bekötővezeték az út alatt
– 8m3/h kapacitású víztisztító berendezés kipítése arzén, ammónium, vas és mangán eltávolítására, a szükséges átemelő szivattyúkkal, bekötő vezetékkel és automatizálással.Újlőrincfalva:
– 1462 FM Sarud-Újlőrincfalvai ívóvíz távvezeték, kiépítése, csatlakoztatása a meglévő települési hálózathoz.
Tisztább ivóvíz Európai uniós forrásból…..
Heves megye településeinek egy részén az ivóvíz minőségét javítani kell, hogy megfeleljen az Európai Unió vonatkozó rendeleteinek. A megyei önkormányzat ezért pályázatot nyújtott be 2004-ben a Pályázat Előkészítő Alapra. A megye pályázata bekerült a támogatottak közé, ezzel megkezdődhetett a fejlesztések előkészítését szolgáló munka.
Első lépésben a szakminisztériumok szakmai vizsgálatai alapján készült el a magyarországi programterv, amelynek első ütemében készül el a Heves megyei ivóvíz minőségét javító beruházások ütemterve. A megvalósíthatósági tanulmányok, és engedélyes tervek alapján a pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Európai Unió Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program ivóvízminőség-javító pályázati keretére.

A Heves megyében most induló két beruházás az alábbi:
Az AQUA-KOM Ivóvíz Minőség-javító Önkormányzati Társulás (Tiszanána, Poroszló, Sarud, Hevesvezekény, Újlőrincfalva,) azzal a céllal jött létre, hogy a beruházás révén, a településenként eltérő, ivóvizet terhelő szennyező anyagok: vas, mangán, ammónium, arzén tartalom csökkentésével javuljon a szolgáltatott víz minősége. A szükséges műszaki és technológiai megoldások is településenként eltérőek. Új víztisztító technológia kerül kiépítésre Poroszló, Tiszanána, Sarud és Hevesvezekény településeken, míg Újlőrincfalvára egy Sarudról induló bekötővezetéken jut el a tisztított víz a fogyasztókhoz. A program 2745 új, vagy felújított közművel kiszolgált háztartást érint. A tervezett beruházás gesztora tiszanánai székhellyel alakult Önkormányzati társulás. A társulás elnöke dr. Tóth József. A tiszanánai társulás pályázatára 366 millió forintot kapott KIOP forrásból, a beruházás összköltsége 385 millió Ft.

A másik társulást Gyöngyöspata, Detk, Gyöngyöshalász és Rózsaszentmárton önkormányzata hozta létre Mátraaljai Ivóvízminőség-javító Társulás néven. Itt a közvetlenül érintett lakosok száma meghaladja a kilencezret. (4997 háztartás) Az érintett településeken az ivóvíz arzén, bór, ammónium, mangán és vastartalma haladja meg helyenként és időszakonként az eddigieknél szigorúbb, uniós határértékeket. Ezek csökkentését jelölték meg a KIOP prioritásainak megfelelő feladatként. Gyöngyöspata ellátását a visontai bánya-víztelenítés vízkészletének felhasználásával, a detki víztisztító telep kapacitásának bővítésével és a szükséges távvezeték kiépítésével lehet biztosítani. Gyöngyöshalászon egy eddig kihasználatlan kút nyersvizét kötik be a gyöngyösi vízmű gépházába, ahonnan a jó minőségű kezelt vizet táplálják be a település hálózatába. Rózsaszentmártonban a már meglévő technológiát kell tovább fejleszteni a megfelelő határértékek garantálása érdekében. A beruházás összköltsége 514 millió forint, melyből 490 millió Ft a támogatás. A tervezett beruházás gesztora Gyöngyöspata község önkormányzata. A társulás elnöke: Molnár József, Gyöngyöspata polgármestere.

A társulások pályázatai sikeresek voltak, a támogatási szerződést az érintettek aláírták. A települések a költségek 95 százalékát kapják támogatásként.
A beruházás projektmenedzseri feladatait a Heves Megyei Vízmű Zrt. végzi. Jelenleg is a vízmű üzemelteti a szolgáltatást az érintett településeken, és a jövőben is létesítmények kezelője lesz.
A programok sikere nyomán joggal bízhatunk abban, hogy a következő időszakban, a Nemzeti fejlesztési Terv újabb ütemében további ivóvízminőség-javító beruházások valósulhatnak meg a térségben.