2008.január 07-én 18 fõvel megalakult a Polgárõr Egyesület

Újlõrincfalva Községben 2008.január 07-én 18 fõvel megalakult a Polgárõr Egyesület. Az 1990-es évek elején már mûködött, de létszám és aktivitás hiánya miatt megszûnt. Jelenleg ismét igény és érdeklõdés mutatkozott. Elnöknek Ficswór Imrét, helyettesnekBukta Józsefet míg a gazdasági felelõsnek Nagyné Sós Erikát válastotta a tagság. A Felügyelõ Bizoottság elnöke Szalai András, tagjai Albert Ottó és Tóth Ernõ. A székhely : Újlõrincfalva Fõ út 36.  Közel jövõben kialakításra kerül az iroda és pihenõ helység. Jelenleg a cégbírósági bejegyzés van folyamatban.
 
Átszervezésre került a Gondozási Központ is a Képviselõtestület döntése értelmében
Új vezetõje van Albertné Forgó Katalin személyében /36/353-403
Bõvült a házi segítségnyujtásban részesülõk száma és a gondozói létszám is.
A szociális étkeztetés továbbra is mûködik a saját konyha keretén belül kettõ dolgozóval és 324 Ft/adag térítési díj ellenében.
Az idõsek nappali ellátása lecsökkent 10 fõre.
 

Leave a Comment