Jóléti-tó Szabadidõ Központ üzemeltetési pályázata

Újlõrincfalva Község Önkormányzata a 2013. június 30-án megtartott ülésén üzemeltetésre meghirdette a Jóléti-tó Szabadidõ Központ területét az alábbi feltételekkel:

1. A bérlet idõtartama: 5 év
2. A bérlendõ terület nagysága: 1.7842 ha

 • Kivett tó 8115 m2
 • Pihenõhely 6912 m2
 • Út 2815 m2

3. Az ingatlanon található épületek:

 • vizes blokk 18 m2
 • nyitott színpad 36 m2
 • büfé 11 m2
 • 1. szín 28 m2
 • 2.szín 72 m2
 • Jegykiadó pihenõ 52 m2

4. A terület ivóvízzel, szennyvíz hálózattal és elektromos hálózattal rendelkezik, melynek üzemeltetési jogát a szerzõdés megkötése után a szolgáltatónál át kell vezetni.
5. A bérleti díjra vonatkozó elõírások:
A bérleti díj elsõ évben nettó 40.000 Ft/hó, következõ években  infláció mértékével növelt összege.
A bérleti díj nem feltétlenül pénzbeli átadást jelent, hanem az önkormányzattal elõre egyeztetett fejlesztésekre is fordítható.

 • A bérlõ köteles biztosítani a területet önkormányzati rendezvényekre, térítésmentesen látogatásra.
 • A bérlõ köteles gondoskodni a terület szakszerû gondozásáról, annak állag megóvásáról.
 • A halászati jogot a halászatról szóló törvény elõírásai szerint gyakorolja.
 • A bérlõ köteles vegyes boltot nyitni legkésõbb 2013. szeptember 01. nyitással

6. A területen végzett tevékenységhez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése bérlõ kötelessége.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19. 10.00 óra
A pályázat elbírálása: 2013. július 19.  14.00 óra
Bõvebb információ: 06-30-218-4093 Zsebe Zsolt polgármester

Újlõrincfalva, 2013.július 05.

Újlõrincfalva Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Leave a Comment